Inwoners

Meldpunt Milieu

Ruikt u een vreemde geur of ervaart u veel lawaai? Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het van belang dat u milieuoverlast direct meldt. Neem contact op met het MeldPunt Milieu van de Omgevingsdienst Twente als de overlast zich voordoet in ons werkgebied.

Contactgegevens Meldpunt Milieu van Omgevingsdienst Twente

Wij zijn per e-mail te bereiken op info@odtwente.nl.
Is het urgenter? Bel ons op 0546-749 555.

Voor acute situaties waarbij u levensgevaarlijke situaties vermoedt (ruikt u bijvoorbeeld een gaslucht?), bel 112.

Welke overlast meldt u bij ons Meldpunt Milieu?

·        Milieuoverlast die bedrijven veroorzaken

·        Als u een gevaarlijke situatie bij een bedrijf vermoedt

·        Geuroverlast van een bedrijf

·        Geluidsoverlast van bedrijven zoals installaties,  zaagmachines, slijptollen e.d.

·        Overlast van muziek afkomstig uit een horecagelegenheid

·        Rookoverlast van bedrijven

·        Afval op het perceel van een bedrijf

·        Overlast van afvalwater afkomstig bij een bedrijf