Welkom bij de Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente werkt aan een veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. Sinds 1 januari 2019 voeren wij namens de provincie Overijssel en de veertien Twentse gemeenten, taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook adviseren wij in samenwerking met onder andere de Veiligheidsregio, politie, justitie, waterschappen, kennisinstituten en andere omgevingsdiensten over asbest, bodem, externe veiligheid, lucht, geluid, energie en milieucriminaliteit. 

Contact

0546 - 749 500

info@odtwente.nl

 

 

 

Als inwoner of bedrijf kunt u bij ons terecht voor advies over een omgevingsvergunning.

Voor bedrijven

Voor inwoners

Wij zien er op toe dat de regels worden nageleefd. Zo nodig treden wij handhavend op.

Voor bedrijven

Voor inwoners

Heeft u rook-, geluids- of geuroverlast van een bedrijf? Geef milieuklachten door aan ons.

Meer informatie

 

 

 

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"174494"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}