Omgevingsdienst Twente werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven.

In opdracht van de veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voeren wij taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven

Lees meer

 
 
 

 
Als bedrijf of inwoner kunt u bij ons terecht voor advies over een omgevingsvergunning

 
Wij zien er op toe dat regels worden nageleefd. Zo nodig treden wij handhavend op.

 
Heeft u rook- geluids- of geuroverlast van een bedrijf? Meldt milieuklachten bij ons.

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"174494"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Wat wij doen

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen