Vergunningcheck en aanvragen in het Omgevingsloket

Het nieuwe Omgevingsloket

Onder de Omgevingswet moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Dit digitale loket vervangt drie bestaande toepassingen die u mogelijk eerder heeft gebruikt:

  • Omgevingsloket Online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u onder andere de vergunningcheck doen en een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.

Vergunningcheck

Wilt u een werkzaamheid uitvoeren in uw omgeving? Denk hierbij bijvoorbeeld aan (ver)bouwen van uw woning of bedrijf, het opslaan van gevaarlijke stoffen, metaal bewerken of horeca en het bereiden van voedingsmiddelen? Doe dan altijd de Vergunningcheck. Door het beantwoorden van vragen ziet u welke verplichten op een locatie gelden en na afronding komen één of meerdere activiteiten naar voren. Per activiteit leest u wat u moet doen. Zo kan een activiteit vergunningplichtig, meldingsplichtig, informatieplichtig of vergunningvrij zijn. In de Vergunningcheck zijn de regels van het Rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente verwerkt. 

Aanvragen van een omgevingsvergunning

Het daadwerkelijk aanvragen van de omgevingsvergunning(en) of indienen van een melding verloopt ook via het Omgevingsloket. Het is mogelijk dat u niet op hetzelfde moment goedkeuring krijgt voor alle activiteiten. Pas nadat u bij alle activiteiten voldoet aan de wettelijke verplichtingen, kunt u starten met uw werkzaamheden.

Let op: vul uw aanvraag zo volledig mogelijk in. Niet alle vragen zijn verplicht, maar zijn wel belangrijk om in te vullen. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt.

Gaat u aan de slag met de Vergunningcheck of moet u een melding of aanvraag indienen? Dan kan deze handleiding dienen als een hulpmiddel. Open en download de volledige handleiding hier.

Cookie-instellingen